Η αντικατάσταση της άρθρωσης του γόνατος µε µια «τεχνητή άρθρωση» απευθύνεται στα άτοµα εκείνα που λόγω της εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδας έχει καταστραφεί το γόνατό τους µε αποτέλεσµα τον συνεχή πόνο και αδυναµία βάδισης. Αυτό ονομάζεται αρθροπλαστική γόνατος.

Είναι µία σωτήρια επέµβαση που δίνει πίσω στον ασθενή την λειτουργικότητα ενός φυσιολογικού – ανώδυνου γόνατος.

Χιλιάδες ασθενείς έχουν επωφεληθεί αυτής της επέµβασης στη χώρα µας.

Η εξατοµικευµένη αρθροπλαστική γόνατος έρχεται σαν εξέλιξη της προηγούµενης, εξέλιξη που αφορά κυρίως τον ασθενή.

Ας δούµε λοιπόν τα προτερήµατα της νέας αυτής μεθόδου.

Ο τύπος αρθροπλαστικής γόνατος που χρησιμοποιώ είναι διαφορετικός για τους άντρες και διαφορετικός για τις γυναίκες. Αυτό έρχεται σαν αποτέλεσµα µελετών που δείχνουν της διαφορετική ανατοµία των γυναικείων και ανδρικών γονάτων. Η αρθροπλαστική «κουµπώνει» µε µεγαλύτερη ακρίβεια, στο διαµορφωµένο γόνατο του ασθενούς, λόγω του καλύτερου σχεδιασµού.

Η καινούρια µέθοδος είναι λιγότερη τραυµατική. Γίνεται µε µικρότερη τοµή, σε µικρότερο χειρουργικό χρόνο. Απαιτεί διάρκεια παραµονής στο Νοσοκοµείο (2-3 ηµέρες) και το κυριότερο η αποκατάσταση είναι σαφώς ταχύτερη.

Πως επιτυγχάνεται όμως αυτό;

Ο ασθενής προεγχειρητικά υποβάλλεται σε τρισδιάστατη αξονική τοµογραφία του γόνατος του σύστοιχου ισχίου και ποδοκνηµικής. Με ένα software σύστηµα ανάλυσης των δεδοµένων του ασθενούς γίνεται η τρισδιάστατη απεικόνιση όλου του σκέλους. (Φωτ. 1)

Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική γόνατος

Φωτ. 1

Μέσω επεξεργασίας µε τον υπολογιστή και τρισδιάστατου εκτυπωτή λαµβάνεται το εκµαγείο του γόνατος, το οποίο µου αποστέλλεται από το εξωτερικό. (Φωτ. 2, 3, 4)

Αρθροπλαστική Γόνατος

Φωτ. 2

Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική γόνατος

Φωτ. 3

Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική γόνατος

Φωτ. 4

Αυτό το εκµαγείο χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου για να διαµορφωθεί µε απόλυτη ακρίβεια το γόνατο ώστε να εφαρµοστεί επ’ αυτού η πρόθεση. Όπως έχει προσδιορισθεί από τον υπολογιστή. (Φωτ. 5, 6)

Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική γόνατος

Φωτ. 5

Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική γόνατος

Φωτ. 6

Χρησιµοποιώντας το εκµαγείο κατά τη διάρκεια της επέµβασης, εκτός της ακριβέστατης διαµόρφωσης της άρθρωσης, ελαττώνονται οι µυϊκές αποκολλήσεις, ο τρυπανισµός των οστών µηριαίου και κνήµης και γενικότερα επιτυγχάνεται ελάχιστος χειρουργικός τραυµατισµός και µικρότερη αιµορραγία.

Στο τελευταίο συντείνει και η χρήση φαρμακευτικού σκευάσματος που χορηγείται στον ασθενή κατά τη διάρκεια του χειρουργείου τόσο υπό τοπική όσο και ενδοφλέβιο χορήγηση, και πρωτίστως η σωστή εγχειρητική τεχνική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της μετεγχειρητικής μετάγγισης στους ασθενείς μου.

Διορθώνεται λοιπόν µε απόλυτη ακρίβεια ο µηχανικός άξονας του σκέλους, δηλαδή για να καταλαβαίνουν οι αναγνώστες «ισιώνει» το γόνατο. Και αυτό είναι πολύ σηµαντικό για το µέλλον της καινούριας άρθρωσης. Όσο υπάρχουν έκκεντρες φορτίσεις τόσο δηµιουργείται µεγαλύτερη φθορά στα εµφυτεύµατα (την «τεχνητή άρθρωση») και πρόωρη καταστροφή αυτής. Εποµένως µε την ακρίβεια της τοποθέτησης που εγγυάται όλη η προαναφερθείσα διαδικασία αντιλαµβάνεστε τα προτερήµατα αυτής της µεθόδου που είναι άµεσα και απώτερα!

Άµεσα γιατί κινητοποιείται ο ασθενής την ίδια ηµέρα και εξέρχεται την 2η – 3η ηµέρα.

Άµεσα γιατί επιτυγχάνεται το επιθυμητό εύρος κίνησης του γόνατος σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα ηµερών.

Άµεσα γιατί η ανάγκη κατανάλωσης αναλγητικών φαρµάκων µετεγχειρητικά είναι πολύ µικρότερη λόγω του µικρότερου πόνου που αισθάνονται οι ασθενείς. Σε αυτό συντείνει η τοπική χορήγηση διεγχειρητικά κοκτέιλ φαρμάκων σε διάφορες φάσεις της επεμβάσεις και η άμεση μετεγχειρητική συστηματική χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων που ουσιαστικά μειώνουν την ουδό του πόνου του ασθενούς. Δηλαδή ελαττώνουν την ανάγκη χορήγησης αναλγητικών μετά την έξοδο από την κλινική.

Τέλος απώτερα αποτελέσµατα λογικά καλύτερα γιατί οι εμβιοµηχανικές συνθήκες της αρθροπλαστικής βελτιστοποιούνται.

Όπως όλες οι νέες μέθοδοι έτσι και αυτή είναι σίγουρο ότι στο εγγύς μέλλον θα βελτιωθεί έτι περαιτέρω ώστε η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος να πραγματοποιείται με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι η επιτυχία της επέμβασης της ολικής αρθροπλαστικής γονατος συνάδει απόλυτα με την εμπειρία του χειρουργού και την άψογη χειρουργική τεχνική.

Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι η τεχνική που περιγράφηκε πιο πάνω αφορά μόνον τα εξατομικευμένα εργαλεία που χρησιμοιούμε και δεν είναι η ίδια η αρθροπλαστική εξατομικευμένη ειδικά για το γόνατο του ασθενούς όπως αυτό διαφημίζεται σε διάφορα ιατρικά sites.

Αφορά όλους τους ασθενείς που θέλουν να υποβληθούν σε αρθροπλαστική γόνατος;

Βεβαίως ιδιαίτερα στους ασθενείς µε προχωρηµένη οστεοαρθρίτιδα και µεγαλύτερη παραµόρφωση του γόνατος και του µηχανικού άξονα του σκέλους.
Share