Η πόρωση ενός κατάγματος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ένα χρονικό διάστημα. Όταν η διαδικασία της πόρωσης καθυστερήσει αυτό ονομάζεται καθυστερημένη πόρωση. Όταν η διαδικασία αυτή διακοπεί σε κάποια φάση πριν την ολοκλήρωσή της, ονομάζεται ψευδάρθρωση.

Η καθυστερημένη πόρωση μπορεί να οδηγηθεί σε πόρωση ή σε ψευδαρθρώσεις (φωτ.).

Η πόρωση ενός κατάγματος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ένα χρονικό διάστημα. Όταν η διαδικασία της πόρωσης καθυστερήσει αυτό ονομάζεται καθυστερημένη πόρωση. Όταν η διαδικασία αυτή διακοπεί σε κάποια φάση πριν την ολοκλήρωσή της, ονομάζεται ψευδάρθρωση.

Η καθυστερημένη πόρωση μπορεί να οδηγηθεί σε πόρωση ή σε ψευδαρθρώσεις (φωτ.).

Ψευδαρθρώσεις - Καθυστερημένη Πόρωση
Ψευδαρθρώσεις - Καθυστερημένη Πόρωση

Τα αίτια της ψευδάρθρωσης μπορεί να είναι η πλημμελής ακινητοποίηση ή η πλημμελής αιμάτωση της περιοχής του κατάγματος. Σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας για την πόρωση ενός κατάγματος είναι το κάπνισμα.

Ψευδαρθρώσεις - Καθυστερημένη ΠόρωσηΗ αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης είναι χειρουργική και σκοπό έχει να αντιμετωπίσει την αιτία που την προκάλεσε. Έτσι χρησιμοποιείται εσωτερική, ενδομυελική ή εξωτερική οστεοσύνθεση με σύγχρονη τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων και νεαροποίηση του οστού με βελτίωση της τοπικής αιμάτωσης (φωτ.).

Στην όλη προσπάθεια φαίνεται ότι υπάρχει θέση για την χρήση αυτόλογων αυξητικών παραγόντων.

Share