Χρήση PRP (Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων – Growth Factors)

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται στο ιατρείο η μέθοδος της έγχυσης του γόνατος με PRP για την συμπτωματική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδος του γόνατος.

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην λήψη αίματος 10 cc από τον ασθενή το οποίο τοποθετείται σε ειδικό φιαλίδιο και φυγοκεντρείται.

Από την φυγοκέντριση λαμβάνεται το πλάσμα που είναι “πλούσιο” σε αιμοπετάλια. Τα οποία εγχύονται στην άρθρωση όπου απελευθερώνουν τους αυξητικούς παράγοντες – πρωτεΐνες επούλωσης, που δρουν ευεργετικά και επιταχύνουν την επούλωση.

Η διαδικασία αυτή διαρκεί 20 λεπτά και επαναλαμβάνεται σε 15 ημέρες. Ο ασθενής συνεχίζει την καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητά του μετά την έγχυση.

Τα αποτελέσματα από την μέθοδο είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά κυρίως σε ασθενείς:

  • με αρχόμενη προς μέσου βαθμού οστεοαρθρίτιδα καθώς και σε νεότερους ασθενείς – αθλητές με χονδροπάθεια του γόνατος.

Τι λέει όμως η βιβλιογραφία για την συγκεκριμένη μέθοδο;

Μια meta – ανάλυση,* και θεωρείται ως η πλέον έγκυρη για να συνάγουμε αποτελέσματα, αναφέρει**:

“Η ενδο-αρθρική έγχυση PRP πιθανώς είναι πιο αποτελεσματική στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος όσον αφορά τον πόνο και την βελτίωση της λειτουργικότητος στους 3-6-12 μήνες παρακολούθησης, συγκρινόμενη με άλλες ενδο-αρθρικές εγχύσεις όπως υαλουρονικό, κορτιζόνη, όζον, φυσιολογικό ορό – placebo.”

*μελέτη, που συγκρίνει και αναλύει άλλες μελέτες του ίδιου αντικειμένου

**The temporal effect of platelet – rich plasma on pain and physical function in the treatment of Knee osteoarthritis: systemetic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Journal Orthopedic Surgery. Res. 2017:12:16

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται στο ιατρείο η μέθοδος της έγχυσης του γόνατος με PRP για την συμπτωματική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδος του γόνατος.

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην λήψη αίματος 10 cc από τον ασθενή το οποίο τοποθετείται σε ειδικό φιαλίδιο και φυγοκεντρείται.

Από την φυγοκέντριση λαμβάνεται το πλάσμα που είναι “πλούσιο” σε αιμοπετάλια. Τα οποία εγχύονται στην άρθρωση όπου απελευθερώνουν τους αυξητικούς παράγοντες – πρωτεΐνες επούλωσης, που δρουν ευεργετικά και επιταχύνουν την επούλωση.

Η διαδικασία αυτή διαρκεί 20 λεπτά και επαναλαμβάνεται σε 15 ημέρες. Ο ασθενής συνεχίζει την καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητά του μετά την έγχυση.

Τα αποτελέσματα από την μέθοδο είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά κυρίως σε ασθενείς:

  • με αρχόμενη προς μέσου βαθμού οστεοαρθρίτιδα καθώς και σε νεότερους ασθενείς – αθλητές με χονδροπάθεια του γόνατος.

Τι λέει όμως η βιβλιογραφία για την συγκεκριμένη μέθοδο;

Μια meta – ανάλυση,* και θεωρείται ως η πλέον έγκυρη για να συνάγουμε αποτελέσματα, αναφέρει**:

“Η ενδο-αρθρική έγχυση PRP πιθανώς είναι πιο αποτελεσματική στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος όσον αφορά τον πόνο και την βελτίωση της λειτουργικότητος στους 3-6-12 μήνες παρακολούθησης, συγκρινόμενη με άλλες ενδο-αρθρικές εγχύσεις όπως υαλουρονικό, κορτιζόνη, όζον, φυσιολογικό ορό – placebo.”

*μελέτη, που συγκρίνει και αναλύει άλλες μελέτες του ίδιου αντικειμένου

**The temporal effect of platelet – rich plasma on pain and physical function in the treatment of Knee osteoarthritis: systemetic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Journal Orthopedic Surgery. Res. 2017:12:16

Share