Ρήξη πρόσΘιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ)Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος ενώνει το μηριαίο με την κνήμη και μαζί με τον οπίσθιο χιαστό δίνουν σταθερότητα στο γόνατο στο προσθοπίσθιο καθώς και στο στροφικό επίπεδο.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος πολύ συχνά υφίσταται κάκωση κατά την διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων και κυρίως όπου υπάρχει στροφικό στοιχείο (pivot) όπως το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σκι, κλπ.

Λόγω της πλημμελούς αιμάτωσής του, δεν έχει δυνατότητα επούλωσης και επομένως η αποκατάστασή του καθίσταται προβληματική αν δεν αποκατασταθεί χειρουργικά.

Πώς συμβαίνει η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου;

Η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου συμβαίνει συνήθως κατά την διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων ή τροχαίων ατυχημάτων. Ο μηχανισμός κάκωσης είναι στροφικός, δηλαδή η κνήμη παραμένει σταθερή στο έδαφος και το μηριαίο στρέφεται επ’ αυτής. Ο ασθενής αισθάνεται ένα «κρακ» όταν ο πρόσθιος χιαστός ρήγνυται. Το γόνατο πρήζεται τις πρώτες 24 ώρες, είναι επώδυνο και η βάδιση είναι δύσκολη χωρίς κάποια υποστήριξη. Ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται αστάθεια στο γόνατο.

Αντιμετώπιση

Ατομα νέα που θέλουν να συνεχίσουν τις αθλητικές δραστηριότητες αν δεν χειρουργηθούν κινδυνεύουν λόγω της αστάθειας του γόνατος να υποστούν περαιτέρω βλάβες του αρθρικού χόνδρου ή των μηνίσκων. Για τον λόγο αυτό η αντιμετώπισή τους είναι χειρουργική.

Ατομα μεγαλύτερης ηλικίας (πάνω από 40 χρονών) που δεν συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με φυσιοθεραπεία και μυϊκή ενδυνάμωση.

Στα άτομα που επιθυμούν να χειρουργηθούν η αποκατάσταση γίνεται με δικό τους τένοντα – αυτομόσχευμα(ημιτενοντώδη ή επιγονατιδικό).

Αποκατάσταση

Η επέμβαση γίνεται αρθροσκοπικά με μία ημέρα νοσηλείας. Μετά την επέμβαση ο ασθενής περπατάει με πατερίτσες και η κίνηση του γόνατος αρχίζει από την ίδια μέρα. Δίδεται ένα πρόγραμμα ασκήσεων για το σπίτι και μετά την 10η ημέρα αρχίζει φυσιοθεραπεία. Στον μήνα από την επέμβαση περπατάει φυσιολογικά χωρίς πατερίτσες, συνεχίζει με ασκήσεις ενδυνάμωσης και αρχίζει τρέξιμο στους 3 μήνες.

Συνήθως είναι σε θέση να επιστρέψει στις αθλητικές δραστηριότητες μετά τον 6ο μήνα.

Ρήξη πρόσΘιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ)Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος ενώνει το μηριαίο με την κνήμη και μαζί με τον οπίσθιο χιαστό δίνουν σταθερότητα στο γόνατο στο προσθοπίσθιο καθώς και στο στροφικό επίπεδο.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος πολύ συχνά υφίσταται κάκωση κατά την διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων και κυρίως όπου υπάρχει στροφικό στοιχείο (pivot) όπως το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σκι, κλπ.

Λόγω της πλημμελούς αιμάτωσής του, δεν έχει δυνατότητα επούλωσης και επομένως η αποκατάστασή του καθίσταται προβληματική αν δεν αποκατασταθεί χειρουργικά.

Πώς συμβαίνει η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου;

Η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου συμβαίνει συνήθως κατά την διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων ή τροχαίων ατυχημάτων. Ο μηχανισμός κάκωσης είναι στροφικός, δηλαδή η κνήμη παραμένει σταθερή στο έδαφος και το μηριαίο στρέφεται επ’ αυτής. Ο ασθενής αισθάνεται ένα «κρακ» όταν ο πρόσθιος χιαστός ρήγνυται. Το γόνατο πρήζεται τις πρώτες 24 ώρες, είναι επώδυνο και η βάδιση είναι δύσκολη χωρίς κάποια υποστήριξη. Ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται αστάθεια στο γόνατο.

Αντιμετώπιση

Ατομα νέα που θέλουν να συνεχίσουν τις αθλητικές δραστηριότητες αν δεν χειρουργηθούν κινδυνεύουν λόγω της αστάθειας του γόνατος να υποστούν περαιτέρω βλάβες του αρθρικού χόνδρου ή των μηνίσκων. Για τον λόγο αυτό η αντιμετώπισή τους είναι χειρουργική.

Ατομα μεγαλύτερης ηλικίας (πάνω από 40 χρονών) που δεν συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με φυσιοθεραπεία και μυϊκή ενδυνάμωση.

Στα άτομα που επιθυμούν να χειρουργηθούν η αποκατάσταση γίνεται με δικό τους τένοντα – αυτομόσχευμα(ημιτενοντώδη ή επιγονατιδικό).

Αποκατάσταση

Η επέμβαση γίνεται αρθροσκοπικά με μία ημέρα νοσηλείας. Μετά την επέμβαση ο ασθενής περπατάει με πατερίτσες και η κίνηση του γόνατος αρχίζει από την ίδια μέρα. Δίδεται ένα πρόγραμμα ασκήσεων για το σπίτι και μετά την 10η ημέρα αρχίζει φυσιοθεραπεία. Στον μήνα από την επέμβαση περπατάει φυσιολογικά χωρίς πατερίτσες, συνεχίζει με ασκήσεις ενδυνάμωσης και αρχίζει τρέξιμο στους 3 μήνες.

Συνήθως είναι σε θέση να επιστρέψει στις αθλητικές δραστηριότητες μετά τον 6ο μήνα.

Share