Κάταγμα είναι η μερική ή πλήρης ρήξη της συνέχειας του οστού.

Το κάταγμα μπορεί να είναι αποτέλεσμα:

 1. Βίας που προκαλείται στο οστό είτε αυτή είναι άμεση είτε έμμεση (φωτ.)
  Κάταγμα
 2. Παθολογικής διεργασίας του οστού όπως συμβαίνει σε νεοπλασματικές διηθήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει κάταγμα αυτόματα, δηλαδή χωρίς πτώση ή άλλη βία (φωτ.).
  Κάταγμα
 3. Χρόνιας καταπόνησης – κάταγμα εκ κοπώσεως. Συναντάται σε άτομα που καταπονούν τα κάτω άκρα συνήθως για μεγάλο χρονικό διάστημα (στρατιώτες, αθλητές). Έχει σαν αποτέλεσμα η μικρή επαναλαμβανόμενη κάκωση του οστού να μην προλαμβάνει να αποκαθίσταται και να αθροίζεται (φωτ.).

Αντιμετώπιση καταγμάτων

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων μπορεί να είναι:

Κάταγμα είναι η μερική ή πλήρης ρήξη της συνέχειας του οστού.

Το κάταγμα μπορεί να είναι αποτέλεσμα:

 1. Βίας που προκαλείται στο οστό είτε αυτή είναι άμεση είτε έμμεση (φωτ.)
  Κάταγμα
 2. Παθολογικής διεργασίας του οστού όπως συμβαίνει σε νεοπλασματικές διηθήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει κάταγμα αυτόματα, δηλαδή χωρίς πτώση ή άλλη βία (φωτ.).
  Κάταγμα
 3. Χρόνιας καταπόνησης – κάταγμα εκ κοπώσεως. Συναντάται σε άτομα που καταπονούν τα κάτω άκρα συνήθως για μεγάλο χρονικό διάστημα (στρατιώτες, αθλητές). Έχει σαν αποτέλεσμα η μικρή επαναλαμβανόμενη κάκωση του οστού να μην προλαμβάνει να αποκαθίσταται και να αθροίζεται (φωτ.).

Αντιμετώπιση καταγμάτων

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων μπορεί να είναι:

Share