Η αναθεώρηση μίας αρθροπλαστικής γόνατος που απέτυχε είναι μια επέμβαση ιδιαίτερα απαιτητική λόγω πολλαπλών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο χειρουργός κατά τη διάρκειά της.

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος είναι μία επέμβαση που θα πρέπει να προγραμματιστεί με μεγάλη προσοχή προεγχειρητικά και να εκτελεστεί με ακρίβεια και ταχύτητα διεγχειρητικά.

Πρωταρχικοί παράγοντες για την καλή έκβαση της επέμβασης είναι:

  • ο χειρουργικός χρόνος,
  • η πληθώρα των υλικών που θα πρέπει να υπάρχουν στο χειρουργείο για την αντιμετώπιση τεχνικών δυσκολιών καθώς και
  • οι συνθήκες της εγχειρητικής αίθουσας – νοσοκομείου

Κυριότερος όμως παράγοντας είναι η χειρουργική εμπειρία καθότι δεν είναι μία επέμβαση ρουτίνας.

Παρουσιάζεται η περίπτωση μίας ασθενούς που χειρουργήθηκε αλλού μόλις έναν χρόνο μετά χρειάστηκε να επαναχειρουργηθεί λόγω μεγάλης αστάθειας στο γόνατό της.

Η αναθεώρηση μίας αρθροπλαστικής γόνατος που απέτυχε είναι μια επέμβαση ιδιαίτερα απαιτητική λόγω πολλαπλών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο χειρουργός κατά τη διάρκειά της.

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος είναι μία επέμβαση που θα πρέπει να προγραμματιστεί με μεγάλη προσοχή προεγχειρητικά και να εκτελεστεί με ακρίβεια και ταχύτητα διεγχειρητικά.

Πρωταρχικοί παράγοντες για την καλή έκβαση της επέμβασης είναι:

  • ο χειρουργικός χρόνος,
  • η πληθώρα των υλικών που θα πρέπει να υπάρχουν στο χειρουργείο για την αντιμετώπιση τεχνικών δυσκολιών καθώς και
  • οι συνθήκες της εγχειρητικής αίθουσας – νοσοκομείου

Κυριότερος όμως παράγοντας είναι η χειρουργική εμπειρία καθότι δεν είναι μία επέμβαση ρουτίνας.

Παρουσιάζεται η περίπτωση μίας ασθενούς που χειρουργήθηκε αλλού μόλις έναν χρόνο μετά χρειάστηκε να επαναχειρουργηθεί λόγω μεγάλης αστάθειας στο γόνατό της.

 

Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Φωτ. 1 Προεγχειρητική ακτινογραφία

Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Φωτ. 2 Προεγχειρητική ακτινογραφία

Ασθενής πριν την αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Ασθενής πριν την αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος
Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Φωτ. 3 – Μετεγχειρητική ακτινογραφία

Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Φωτ. 4 – Μετεγχειρητική ακτινογραφία

6 εβδομάδες μετά την αναθεώρηση της αρθροπλαστικής γόνατος

 

6 εβδομάδες μετά την αναθεώρηση της αρθροπλαστικής γόνατος

2η περίπτωση αναθεώρησης αποτυχούσης αρθροπλαστικής γόνατος

Φλεγμονή Ολικής γόνατος χειρουργηθείσης αλλαχού

 

Ασθενής 52 ετών χειρουργήθηκε σε Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με ολική αρθροπλαστική για οστεοαρθρίτιδα γόνατος.

Λόγω έντονης μετεγχειρητικής δυσκαμψίας υπεβλήθει στο ίδιο Νοσοκομείο μετά από 4 μήνες σε δεύτερη επέμβαση για αύξηση του εύρους κίνησης. Μετά 15 ημέρες από την δεύτερη επέμβαση παρουσιάσθηκε σε μένα με εμφανή σημεία φλεγμονής του γόνατος.

Φλεγμονή Ολικής γόνατος χειρουργηθείσης αλλάχου
Φλεγμονή Ολικής γόνατος χειρουργηθείσης αλλάχου

Μετά από κλινικό εργαστηριακό έλεγχο και λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας της φλεγμονής έναρξης από την 2η επέμβαση αποφασίστηκε μετά από συζήτηση με την ασθενή το πλάνο θεραπείας.

Έγινε ευρύς χειρουργικός καθαρισμός – τοποθέτηση vacuum και χορήγηση ενδοφλέβιας αντιβίωσης κατ’ αρχάς και από του στόματος στη συνέχεια για 6 εβδομάδες.

Φλεγμονή Ολικής γόνατος χειρουργηθείσης αλλάχου
Φλεγμονή Ολικής γόνατος χειρουργηθείσης αλλάχου

Στη συνέχεια για την κάλυψη του δερματικού ελλείμματος σε συνεργασία με χειρουργό μικροχειρουργικής έγινε η μεταφορά της έσω γάστερας του γαστροκνημίου και τοποθέτηση δερματικού μοσχεύματος.

Φλεγμονή Ολικής γόνατος χειρουργηθείσης αλλάχου
Φλεγμονή Ολικής γόνατος χειρουργηθείσης αλλάχου

Συνεχίστηκε η χορήγηση της αντιβίωσης για συνολικό χρονικό διάστημα 5 μηνών και η έναρξη φυσιο – υδροθεραπείας.

Ένα χρόνο μετά το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό με πολύ καλή λειτουργικότητα του γόνατος.

Φλεγμονή Ολικής γόνατος χειρουργηθείσης αλλάχου
Φλεγμονή Ολικής γόνατος χειρουργηθείσης αλλάχου
Φλεγμονή Ολικής γόνατος χειρουργηθείσης αλλάχου

Share