Οστεονέκρωση γόνατος

Η άσηπτος νέκρωση ή Οστεονέκρωση γόνατος είναι μια δύσκολη κλινική οντότητα.

Οστεονέκρωση γόνατοςΔιαχωρίζεται σε ιδιοπαθή (αγνώστου αιτιολογίας), δευτεροπαθή (λόγω προδιαθεσικών παραγόντων – κορτιζονοθεραπεία) και μετατραυματική.

Η πιο συχνή είναι η ιδιοπαθής, που εμφανίζεται με οξύ πόνο τόσο στην βάδιση όσο και εν ηρεμία. Η μαγνητική τομογραφία θέτει την διάγνωση.

 

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική αναλόγως το στάδιο της πάθησης.

Στο πρώτο στάδιο όπου δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί εμφανής ακτινολογική βλάβη η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική.

Στο δεύτερο όμως στάδιο όταν η βλάβη είναι ορατή και ακτινολογικά η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και ποικίλει πάλι από αρθροσκοπική αποκατάσταση με οστεοχονδρομεταμόσχευση ή τρυπανισμούς μέχρι υψηλή οστεοτομία κνήμης ή ολική αρθροπλαστική.

Οι θεραπευτικές επιλογές θα συζητηθούν λεπτομερώς με τον ασθενή καθώς και το πρόγραμμα αποκατάστασης.
Share