Βαρειά κάκωση – σύνθλιψη μικρού δακτύλου (εργατικό ατύχημα)

Βαρειά κάκωση - σύνθλιψη μικρού δακτύλου (εργατικό ατύχημα)
Βαρειά κάκωση - σύνθλιψη μικρού δακτύλου (εργατικό ατύχημα)
Βαρειά κάκωση - σύνθλιψη μικρού δακτύλου (εργατικό ατύχημα)
Τραύμα άκρας χειρός

Μετεγχειρητική εικόνα στις 4 εβδομάδες

Μετεγχειρητική εικόνα στις 4 εβδομάδες
Μετεγχειρητική εικόνα στις 4 εβδομάδες

Τελικό αποτέλεσμα

Τελικό αποτέλεσμα

Βαρύς τραυματισμός δείκτου άκρας χειρός

Βαρύς τραυματισμός δείκτου άκρας χειρός
Βαρύς τραυματισμός δείκτου άκρας χειρός
Βαρύς τραυματισμός δείκτου άκρας χειρός

Χειρουργική αντιμετώπιση

Χειρουργική αντιμετώπιση
Χειρουργική αντιμετώπιση

Τελικό αποτέλεσμα

Τελικό αποτέλεσμα
Τελικό αποτέλεσμα
Share