Χόνδρινες – Οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατοςΟι οστεοχόνδρινες βλάβες τραυματικής αιτιολογίας αποτελούν συχνές κακώσεις του γόνατος όπου τμήμα χόνδρου και υποκείμενου οστού διαφορετικού μεγέθους αποσπάται από τον έσω ή έξω μηριαίο κόνδυλο. Το αποσπασθέν τμήμα κινείται μέσα στην άρθρωση σαν ελεύθερο σώμα και μπορεί να προκαλεί επεισόδια εμπλοκής.

Συχνά συνοδεύεται και από άλλες κακώσεις στοιχείων της άρθρωσης (μηνίσκο – πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο, κλπ).

Συμπτώματα

Το γόνατο πρήζεται απότομα λόγω του αίμαρθρου (αίμα στο γόνατο), συνοδεύεται από περιορισμό στην κίνηση και πόνο. Μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή (block).

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση γίνεται με αρθροσκοπική επέμβαση όπου αφαιρείται το οστεοχόνδρινο τεμάχιο αν είναι μικρό με σύνοδο τρυπανισμό ή επανακαθηλώνεται με απορροφίσιμες καρφίδες ή εκτελείται οστεοχονδρομεταμόσχευση για πλήρωση του κενού.

Οι ανωτέρω μέθοδοι εκτελούνται σε ένα χρόνο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης.

Στις μεγαλύτερες σε μέγεθος βλάβες, χρησιμοποιείται η τεχνική της μεταμόσχευσης καλλιεργημένων χονδροκυττάρων. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται από ετών με μεγάλη επιτυχία. Χρειάζεται να γίνει λήψη τμήματος χόνδρου αρθροσκοπικά, το οποίο αποστέλλεται στο εξωτερικό καλλιεργείται – πολλαπλασιάζεται και επανακαθηλώνεται μετά από χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων στην εστία της βλάβης υπό την μορφή μιας μεμβράνης η οποία καλύπτει αυτήν. Η τεχνική αυτή όπως και της οστεοχονδρομεταμόσχευσης (OATS) αφορά μεμονωμένες βλάβες αρθρικού χόνδρου και δεν ενδείκνυται για χόνδρινες βλάβες εκφυλιστικής αιτιολογίας.

Οι προαναφερθείσες μέθοδοι κάλυψης αυτών των βλαβών αν και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χρονοβόρες όσον αφορά την τελική αποκατάσταση είναι αναγκαίες ειδικά σε νέα άτομα, καθότι δεν επιτρέπουμε την εξέλιξη της βλάβης και αποδιοργάνωση του γόνατος. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης γίνεται αναλυτική ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος που απαιτείται.

Ευμεγέθης οστεοχόνδρινη βλάβη αντιμετωπισθείσα αρθροσκοπικά με οστεοχονδρομεταμόσχευση (OATS) κατά την οποία ελήφθησαν 2 οστεοχόνδρινοι κύλινδροι από υγιές τμήμα του γόνατος (έσω μηριαίος κόνδυλος) μη φορτιζόμενο, και μεταμοσχεύθηκαν στην διαμορφωθείσα βλάβη.

Χόνδρινες – Οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατος
Χόνδρινες – Οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατος
Χόνδρινες – Οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατος

(Φωτ. 1,2,3) – Φαίνεται η εμφανής οστεοχόνδρινη βλάβη στην μαγνητική τομογραφία (Φωτ. 1,2) και απλή ακτινογραφία (Φωτ. 3)

Χόνδρινες – Οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατος
Χόνδρινες – Οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατος
Χόνδρινες – Οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατος

(Φωτ. 4,5,6) – Αντικατάσταση της βλάβης με οστεοχονδρομόσχευμα (OATS) όπως φαίνεται στη μαγνητική τομογραφία μετά από 8 μήνες.

Οστεοχόνδρινη βλάβη αστραγάλου

Γυναίκα ασθενής 45 ετών μετά από οστεοσύνθεση κατάγματος έξω σφυρού παρουσίασε οστεοχόνδρινη βλάβη του αστραγάλου που αντιμετωπίσθηκε με μεταφορά οστεοχόνδρινου κυλίνδρου ληφθέντος με αρθροσκόπηση από το γόνατο (μέθοδος OATS).

Προεγχειρητικές ακτινογραφίες οστεοχόνδρινης βλάβης αστραγάλου.

Χόνδρινες – Οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατος
Χόνδρινες – Οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατος

Αξονική τομογραφία αστραγάλου όπου διακρίνεται η οστεοχόνδρινη βλάβη.

Χόνδρινες – Οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατος
Χόνδρινες – Οστεοχόνδρινες βλάβες του γόνατος

Διεγχειρητική απεικόνιση της βλάβης μετά από οστεοτομία του έσω σφυρού.

Διεγχειρητική απεικόνιση της βλάβης μετά από οστεοτομία του έσω σφυρού.

Διεγχειρητική απεικόνιση της κάλυψης της βλάβης του αστραγάλου με οστεοχόνδρινο κύλινδρο.

Διεγχειρητική απεικόνιση της κάλυψης της βλάβης του αστραγάλου με οστεοχόνδρινο κύλινδρο.
Share