Καθ’ έξιν εξάρθρημα ώμουΥπάρχει συντηρητική αγωγή που να είναι αποτελεσματική για το καθ’ έξιν εξάρθρημα ώμου;

Όχι. Όταν μιλάμε για καθ’ έξιν εξάρθρημα δηλαδή για πολλαπλά επεισόδια εξαρθρήματος του ώμου, η συντηρητική αγωγή δεν έχει αποτέλεσμα.

Τι επιτυγχάνεται με την αρθροσκόπηση;

Η αρθροσκοπική τεχνική δηλαδή η χειρουργική μέσω μικρών οπών 1cm, έχει σαν σκοπό την αποκατάσταση της αστάθειας του ώμου χωρίς περαιτέρω χειρουργικό τραύμα.

Πόσο θα παραμείνω στην κλινική;

Η παραμονή στην κλινική είναι ένα βράδυ.

Πόσο χρόνο παίρνει η αποκατάστασή μου;

Το χρονικό διάστημα αποκατάστασης είναι το ίδιο όπως και με την ανοιχτή χειρουργική, δηλαδή για διάστημα 4 εβδομάδων το άκρο ακινητοποιείται και στην συνέχεια για διάστημα 8-12 εβδομάδων αρχίζει η κινητοποίηση και μυϊκή ενδυνάμωση.

Καθ’ έξιν εξάρθρημα ώμουΥπάρχει συντηρητική αγωγή που να είναι αποτελεσματική για το καθ’ έξιν εξάρθρημα ώμου;

Όχι. Όταν μιλάμε για καθ’ έξιν εξάρθρημα δηλαδή για πολλαπλά επεισόδια εξαρθρήματος του ώμου, η συντηρητική αγωγή δεν έχει αποτέλεσμα.

Τι επιτυγχάνεται με την αρθροσκόπηση;

Η αρθροσκοπική τεχνική δηλαδή η χειρουργική μέσω μικρών οπών 1cm, έχει σαν σκοπό την αποκατάσταση της αστάθειας του ώμου χωρίς περαιτέρω χειρουργικό τραύμα.

Πόσο θα παραμείνω στην κλινική;

Η παραμονή στην κλινική είναι ένα βράδυ.

Πόσο χρόνο παίρνει η αποκατάστασή μου;

Το χρονικό διάστημα αποκατάστασης είναι το ίδιο όπως και με την ανοιχτή χειρουργική, δηλαδή για διάστημα 4 εβδομάδων το άκρο ακινητοποιείται και στην συνέχεια για διάστημα 8-12 εβδομάδων αρχίζει η κινητοποίηση και μυϊκή ενδυνάμωση.

Share