Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Δημήτρης Μακρής εργάζεται στη Θεσσαλονίκη και καλύπτει όλο το φάσμα της Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις παθήσεις του γόνατος – ισχίου – ώμου.

Η πολυετής εμπειρία που αποκτήθηκε σε Ορθοπαιδικά Κέντρα της Ευρώπης – ΗΠΑ διασφαλίζει στον ασθενή την πιο σύγχρονη και άριστη αντιμετώπιση της πάθησής του.

  • Με σύγχρονες τεχνικές.
  • Με μικρές τομές (χειρουργική ελάχιστης επεμβατικότητος AMIS PMIS αρθροπλαστική ισχίου).
  • Με ασφάλεια στην χειρουργική αντιμετώπιση (έμφαση στην πρόληψη φλεγμονής, απώλεια αίματος στις αρθροπλαστικές ισχίου, γόνατος).
  • Με ακρίβεια στην διάγνωση και ταχύτητα κατά την χειρουργική αντιμετώπιση.
  • Με άριστη, έμπειρη αναισθησιολογική ομάδα.
  • Με χρησιμοποίηση της τελευταίας τεχνολογίας τόσο στις αρθροπλαστικές ισχίου, γόνατος όσο και στα υλικά – μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ορθοπαιδικών επεμβάσεων (αναγεννητική ιατρική για χόνδρινες βλάβες – αρθροσκοπική χειρουργική, υλικά οστεοσύνθεσης στην τραυματιολογια).

Στην συνέχεια της ιστοσελίδας μπορείτε να περιηγηθείτε και να πληροφορηθείτε ενδεικτικά για τις πιο συχνές ορθοπαιδικές παθήσεις.

Ρομποτική Χειρουργική Γονατος
Αναγεννητική Ιατρική (Regenerative Medicine)
Χρήση Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων (Growth Factors)
Ατραυματική θεραπεία χωρίς τομή της νόσου Dupuytren

Παθήσεις

Share