Τι είναι η επικονδυλίτις του αγκώνα;

Επικονδυλίτις Άγκωνος (Tennis Elbow)Η επικονδυλίτις είναι μια συχνή αιτία πόνου στην έξω επιφάνεια του αγκώνα, η οποία συναντάται συχνά σε αθλητές και χειρονάκτες.

Θεωρείται μία αθροιστική κατάσταση μικροκακώσεων, η οποία συμβαίνει κατά την επαναλαμβανόμενη χρήση ορισμένων μυϊκών ομάδων του αντιβραχίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μικρορήξεις των τενόντων που καταλήγουν σε αυτές τις μυϊκές ομάδες και έτσι προκαλούν τον πόνο.
Η κατάσταση αυτή γίνεται χρόνια, με πόνο που διαρκεί μήνες, ορισμένες δε φορές σε ένταση τέτοια που ο ασθενής δεν μπορεί να σηκώσει ένα ποτήρι νερό.

Η χρονιότητα έχει σαν αποτέλεσμα την εκφύλιση του τένοντα και αλλαγή της υφής του.

Τι την προκαλεί;

Σε αθλήματα με ρακέτα (κυρίως το tennis) είναι αποτέλεσμα υπερκαταπόνησης (overuse), αλλά έχει σχέση και με κακή τεχνική, έλλειψη δύναμης, αύξηση σε διάρκεια ή ένταση του παιχνιδιού, είδος ρακέτας και τάσης των χορδών, καθώς και μέγεθος της λαβής της ρακέτας.

Τι συμπτώματα δίνει η επικονδυλίτις;

Πόνο στην εξωτερική επιφάνεια του αγκώνα που μερικές φορές αντανακλάει προς το αντιβράχιο.

Προσπάθεια άρσης βάρους ή ανύψωσης αντικειμένων εντείνει τον πόνο. Ορισμένες φορές ο πόνος είναι τόσο έντονος που περιορίζει ακόμα και την κίνηση του αγκώνα.

Κίνηση που κάνει τον καρπό να εκτείνεται προς τα πάνω (ραχιαία) δημιουργεί πόνο στον αγκώνα. Η πρωινή δυσκαμψία του αγκώνα εμφανίζεται σε προχωρημένο στάδιο.

Θεραπεία

Επικονδυλίτις Άγκωνος (Tennis Elbow)Όπως είναι φυσικό θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ή σταματήσει η οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργεί τον πόνο. Στο Ιατρείο δίνεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης 6-8 εβδομάδων με έμφαση σε ασκήσεις ενδυνάμωσης – διάτασης.

Ορισμένες φορές ο χρόνος αποκατάστασης φτάνει τους 2-6 μήνες και σε ένα μικρό σχετικά ποσοστό 10-20% χρειάζεται να υποβληθεί ο ασθενής σε μικροεπέμβαση για την πλήρη αποκατάστασή του.

Τελευταία χρησιμοποιείται στο Ιατρείο και η μέθοδος της έγχυσης αυτόλογων αυξητικών παραγόντων.

Τέλος η φυσιοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και νάρθηκες έχουν τη θέση τους στη θεραπεία της ως άνω κατάστασης, ανάλογα με το στάδιο της πάθησης που θα εκτιμηθεί κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Πότε θα γυρίσω στις αθλητικές δραστηριότητες;

Καθότι η υποτροπή αυτής της κατάστασης είναι συχνή, η επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να γίνει όταν έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα. Η διενέργεια ασκήσεων ενδυνάμωσης – διάτασης θα πρέπει να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι είναι η επικονδυλίτις του αγκώνα;

Επικονδυλίτις Άγκωνος (Tennis Elbow)Η επικονδυλίτις είναι μια συχνή αιτία πόνου στην έξω επιφάνεια του αγκώνα, η οποία συναντάται συχνά σε αθλητές και χειρονάκτες.

Θεωρείται μία αθροιστική κατάσταση μικροκακώσεων, η οποία συμβαίνει κατά την επαναλαμβανόμενη χρήση ορισμένων μυϊκών ομάδων του αντιβραχίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μικρορήξεις των τενόντων που καταλήγουν σε αυτές τις μυϊκές ομάδες και έτσι προκαλούν τον πόνο.
Η κατάσταση αυτή γίνεται χρόνια, με πόνο που διαρκεί μήνες, ορισμένες δε φορές σε ένταση τέτοια που ο ασθενής δεν μπορεί να σηκώσει ένα ποτήρι νερό.

Η χρονιότητα έχει σαν αποτέλεσμα την εκφύλιση του τένοντα και αλλαγή της υφής του.

Τι την προκαλεί;

Σε αθλήματα με ρακέτα (κυρίως το tennis) είναι αποτέλεσμα υπερκαταπόνησης (overuse), αλλά έχει σχέση και με κακή τεχνική, έλλειψη δύναμης, αύξηση σε διάρκεια ή ένταση του παιχνιδιού, είδος ρακέτας και τάσης των χορδών, καθώς και μέγεθος της λαβής της ρακέτας.

Τι συμπτώματα δίνει η επικονδυλίτις;

Πόνο στην εξωτερική επιφάνεια του αγκώνα που μερικές φορές αντανακλάει προς το αντιβράχιο.

Προσπάθεια άρσης βάρους ή ανύψωσης αντικειμένων εντείνει τον πόνο. Ορισμένες φορές ο πόνος είναι τόσο έντονος που περιορίζει ακόμα και την κίνηση του αγκώνα.

Κίνηση που κάνει τον καρπό να εκτείνεται προς τα πάνω (ραχιαία) δημιουργεί πόνο στον αγκώνα. Η πρωινή δυσκαμψία του αγκώνα εμφανίζεται σε προχωρημένο στάδιο.

Θεραπεία

Επικονδυλίτις Άγκωνος (Tennis Elbow)Όπως είναι φυσικό θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ή σταματήσει η οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργεί τον πόνο. Στο Ιατρείο δίνεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης 6-8 εβδομάδων με έμφαση σε ασκήσεις ενδυνάμωσης – διάτασης.

Ορισμένες φορές ο χρόνος αποκατάστασης φτάνει τους 2-6 μήνες και σε ένα μικρό σχετικά ποσοστό 10-20% χρειάζεται να υποβληθεί ο ασθενής σε μικροεπέμβαση για την πλήρη αποκατάστασή του.

Τελευταία χρησιμοποιείται στο Ιατρείο και η μέθοδος της έγχυσης αυτόλογων αυξητικών παραγόντων.

Τέλος η φυσιοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και νάρθηκες έχουν τη θέση τους στη θεραπεία της ως άνω κατάστασης, ανάλογα με το στάδιο της πάθησης που θα εκτιμηθεί κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Πότε θα γυρίσω στις αθλητικές δραστηριότητες;

Καθότι η υποτροπή αυτής της κατάστασης είναι συχνή, η επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να γίνει όταν έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα. Η διενέργεια ασκήσεων ενδυνάμωσης – διάτασης θα πρέπει να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Share