Χρήση PRP (Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων – Growth Factors)

Αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντεςΟι αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες εμπεριέχονται στα αιμοπετάλια.

Οι αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες απομονώνονται με την μέθοδο της φυγοκέντρισης από ποσότητα 20 ml αίματος του ασθενούς και μετά εμπλουτισμό με ασβεστούχο θρομβίνη, εγχύονται σε ιστικές περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί βλάβη, έτσι ώστε να υποβοηθηθεί και επιταχυνθεί ο βαθμός της ιστικής αναγέννησης.

Η ανωτέρω μέθοδος χρησιμοποιείται στο αρχικό στάδιο των μυϊκών θλάσεων, σε χρόνιες τενοντίτιδες, επιβραδυνόμενη πόρωση καταγμάτων και επούλωση ανοικτών τραυμάτων.

Διεθνώς γίνονται πολλές μελέτες για την πλήρη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεθόδου.

Επικονδυλίτις Άγκωνος (Tennis Elbow)Οι αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες εμπεριέχονται στα αιμοπετάλια.

Οι αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες απομονώνονται με την μέθοδο της φυγοκέντρισης από ποσότητα 20 ml αίματος του ασθενούς και μετά εμπλουτισμό με ασβεστούχο θρομβίνη, εγχύονται σε ιστικές περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί βλάβη, έτσι ώστε να υποβοηθηθεί και επιταχυνθεί ο βαθμός της ιστικής αναγέννησης.

Η ανωτέρω μέθοδος χρησιμοποιείται στο αρχικό στάδιο των μυϊκών θλάσεων, σε χρόνιες τενοντίτιδες, επιβραδυνόμενη πόρωση καταγμάτων και επούλωση ανοικτών τραυμάτων.

Διεθνώς γίνονται πολλές μελέτες για την πλήρη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεθόδου.

Share