Επασβέστωση μυοτενοντώδους πετάλουΗ εναπόθεση κρυστάλλων ασβεστίου στην καταφυτική μοίρα του τένοντα του υπερακάνθιου είναι μία λίαν επώδυνη οξεία νοσολογική οντότητα, αρκετά συχνή ιδίως σε ηλικίες 40-60 ετών. Η αιτιολογία της εναπόθεσης των κρυστάλλων ασβεστίου στον τένοντα δεν είναι γνωστή. Πιθανολογείται η εκφύλιση ή μικροτραυματισμός του υπερακάνθιου τένοντα ή συνδυασμός των ανωτέρω.

Η κλινική εικόνα παρουσιάζεται με λίαν οξύ πόνο στην περιοχή του ώμου που μερικές φορές δεν επιτρέπει την παραμικρή κίνηση. Ο πόνος με φαρμακευτική αγωγή ή φυσιοθεραπεία μπορεί να υποχωρήσει. Στις περιπτώσεις όμως όπου η επασβέστωση είναι ευμεγέθης τότε τα συμπτώματα χρονίζουν και όταν η συντηρητική θεραπεία εξαντληθεί, θέση έχει η αρθροσκοπική αποκατάσταση.

Κατά την αρθροσκοπική αποκατάσταση (video) αφαιρείται η επασβέστωση και συρράπτεται ο τένοντας. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό συνδυάζεται και με αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική. Δηλαδή αφαίρεση τμήματος οστού εκ του ακρωμίου, έτσι ώστε να δοθεί ευρυχωρία μεταξύ του ακρωμίου και του τένοντα. Με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργείται προστριβή μεταξύ των, κατά την ανύψωση του άκρου (video).

Η αρθροσκοπική αποκατάσταση μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία ή συνδυασμό γενικής και τοπικής. Ο ασθενής παραμένει στην κλινική για ένα βράδυ.

Επασβέστωση μυοτενοντώδους πετάλουΗ εναπόθεση κρυστάλλων ασβεστίου στην καταφυτική μοίρα του τένοντα του υπερακάνθιου είναι μία λίαν επώδυνη οξεία νοσολογική οντότητα, αρκετά συχνή ιδίως σε ηλικίες 40-60 ετών. Η αιτιολογία της εναπόθεσης των κρυστάλλων ασβεστίου στον τένοντα δεν είναι γνωστή. Πιθανολογείται η εκφύλιση ή μικροτραυματισμός του υπερακάνθιου τένοντα ή συνδυασμός των ανωτέρω.

Η κλινική εικόνα παρουσιάζεται με λίαν οξύ πόνο στην περιοχή του ώμου που μερικές φορές δεν επιτρέπει την παραμικρή κίνηση. Ο πόνος με φαρμακευτική αγωγή ή φυσιοθεραπεία μπορεί να υποχωρήσει. Στις περιπτώσεις όμως όπου η επασβέστωση είναι ευμεγέθης τότε τα συμπτώματα χρονίζουν. Όταν η συντηρητική θεραπεία εξαντληθεί, θέση έχει η αρθροσκοπική αποκατάσταση.

Κατά την αρθροσκοπική αποκατάσταση (video) αφαιρείται η επασβέστωση και συρράπτεται ο τένοντας. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό συνδυάζεται και με αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική. Δηλαδή αφαίρεση τμήματος οστού εκ του ακρωμίου, έτσι ώστε να δοθεί ευρυχωρία μεταξύ του ακρωμίου και του τένοντα. Με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργείται προστριβή μεταξύ των, κατά την ανύψωση του άκρου (video).

Η αρθροσκοπική αποκατάσταση μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία ή συνδυασμό γενικής και τοπικής. Ο ασθενής παραμένει στην κλινική για ένα βράδυ.

Share