Η συντηρητική αντιμετώπιση αφορά τα κατάγματα κυρίως της παιδικής ηλικίας. Καθώς και ορισμένα κατάγματα ενηλίκων που δεν παρουσιάζουν παρεκτόπιση.

Η συντηρητική αντιμετώπιση γίνεται ή με ακινητοποίηση του άκρου με γύψινο επίδεσμο ή με ανάρτηση του άκρου ή τέλος με λειτουργικό νάρθηκα. Ο λειτουργικός νάρθηκας επιτρέπει την κίνηση των εκατέρωθεν του κατάγματος αρθρώσεων.

Στα παιδιά τα παρεκτοπισμένα κατάγματα ανατάσσονται και σταθεροποιούνται με γύψινο επίδεσμο.

 

Συντριπτικό κάταγμα ώμου (κεντρικό τμήμα βραχιονίου) σε ενήλικα ασθενή

Η συντηρητική αντιμετώπιση αφορά τα κατάγματα κυρίως της παιδικής ηλικίας καθώς και ορισμένα κατάγματα ενηλίκων που δεν παρουσιάζουν παρεκτόπιση.

Η συντηρητική αντιμετώπιση γίνεται ή με ακινητοποίηση του άκρου με γύψινο επίδεσμο ή με ανάρτηση του άκρου ή τέλος με λειτουργικό νάρθηκα ο οποίος επιτρέπει την κίνηση των εκατέρωθεν του κατάγματος αρθρώσεων.

Στα παιδιά τα παρεκτοπισμένα κατάγματα ανατάσσονται και σταθεροποιούνται με γύψινο επίδεσμο.

 

Συντριπτικό κάταγμα ώμου (κεντρικό τμήμα βραχιονίου) σε ενήλικα ασθενή

Η συντηρητική αντιμετώπιση αφορά τα κατάγματα κυρίως της παιδικής ηλικίας καθώς και ορισμένα κατάγματα ενηλίκων που δεν παρουσιάζουν παρεκτόπιση.

Η συντηρητική αντιμετώπιση γίνεται ή με ακινητοποίηση του άκρου με γύψινο επίδεσμο ή με ανάρτηση του άκρου ή τέλος με λειτουργικό νάρθηκα ο οποίος επιτρέπει την κίνηση των εκατέρωθεν του κατάγματος αρθρώσεων.

Στα παιδιά τα παρεκτοπισμένα κατάγματα ανατάσσονται και σταθεροποιούνται με γύψινο επίδεσμο.

 

Συντριπτικό κάταγμα ώμου (κεντρικό τμήμα βραχιονίου) σε ενήλικα ασθενή

Συντριπτικό κάταγμα ώμου (κεντρικό τμήμα βραχιονίου) σε ενήλικα ασθενή
Συντριπτικό κάταγμα ώμου (κεντρικό τμήμα βραχιονίου) σε ενήλικα ασθενή
Συντριπτικό κάταγμα ώμου (κεντρικό τμήμα βραχιονίου) σε ενήλικα ασθενή
Συντριπτικό κάταγμα ώμου (κεντρικό τμήμα βραχιονίου) σε ενήλικα ασθενή
Συντριπτικό κάταγμα ώμου (κεντρικό τμήμα βραχιονίου) σε ενήλικα ασθενή
Συντριπτικό κάταγμα ώμου (κεντρικό τμήμα βραχιονίου) σε ενήλικα ασθενή
Συντριπτικό κάταγμα ώμου (κεντρικό τμήμα βραχιονίου) σε ενήλικα ασθενή

Τελικό αποτέλεσμα μετά από τη συντηρητική αγωγή κατάγματος

Τελικό αποτέλεσμα μετά από τη συντηρητική αγωγή
Τελικό αποτέλεσμα μετά από τη συντηρητική αγωγή
Τελικό αποτέλεσμα μετά από τη συντηρητική αγωγή

Υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου σε έφηβο

Υποκεφαλικό βραχιονίου σε έφηβο
Υποκεφαλικό βραχιονίου σε έφηβο

Τελικό αποτέλεσμα μετά από τη συντηρητική αγωγή κατάγματος

Τελικό αποτέλεσμα μετά από τη συντηρητική αγωγή
Τελικό αποτέλεσμα μετά από τη συντηρητική αγωγή
Τελικό αποτέλεσμα μετά από τη συντηρητική αγωγή
Τελικό αποτέλεσμα μετά από τη συντηρητική αγωγή
Τελικό αποτέλεσμα μετά από τη συντηρητική αγωγή

Ορισμένες φορές η επιλογή της συντηρητικής αντιμετώπισης μπορεί να έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα καλύτερο και από την χειρουργική. Αυτό απαιτεί κρίση και γνώση εκ μέρους του Ορθοπαιδικού που θα κάνει την επιλογή της ενδεδειγμένης αγωγής.

Share