Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβήςΤι είναι το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής;

Ως σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής ορίζεται η προστριβή που υφίσταται το στροφικό πέταλο από το ακρώμιο, όταν το χέρι ανυψώνεται πάνω από το οριζόντιο επίπεδο του ώμου. Αυτό συνδιάζεται τις περισσότερες φορές με ρήξη των τενόντων υπερακανθίου – υπακανθίου.

Τι συπτώματα δίνει το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής;

Πόνο που ο ασθενής αισθάνεται στον ώμο και έξω επιφάνεια του βραχίονα όταν ανυψώνει το χέρι του.

Πώς διαγιγνώσκεται;

Κυρίως με το ιστορικό και κλινική εξέταση, επιβεβαιώνεται δε με τον ακτινολογικό έλεγχο.

Πώς θεραπεύεται;

Κατ’ αρχάς με συντηρητική αγωγή, δηλαδή φαρμακευτική αγωγή – πρόγραμμα ασκήσεων, φυσιοθεραπεία. Αν παρ’ όλα αυτά τα συμπτώματα εμμένουν τότε η λύση δίνεται με την αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική και σύγχρονη αποκατάσταση τυχόν άλλης παθολογίας.

Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβήςΤι είναι το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής;

Ως σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής ορίζεται η προστριβή που υφίσταται το στροφικό πέταλο από το ακρώμιο, όταν το χέρι ανυψώνεται πάνω από το οριζόντιο επίπεδο του ώμου. Αυτό συνδιάζεται τις περισσότερες φορές με ρήξη των τενόντων υπερακανθίου – υπακανθίου.

Τι συπτώματα δίνει το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής;

Πόνο που ο ασθενής αισθάνεται στον ώμο και έξω επιφάνεια του βραχίονα όταν ανυψώνει το χέρι του.

Πώς διαγιγνώσκεται;

Κυρίως με το ιστορικό και κλινική εξέταση, επιβεβαιώνεται δε με τον ακτινολογικό έλεγχο.

Πώς θεραπεύεται;

Κατ’ αρχάς με συντηρητική αγωγή, δηλαδή φαρμακευτική αγωγή – πρόγραμμα ασκήσεων, φυσιοθεραπεία. Αν παρ’ όλα αυτά τα συμπτώματα εμμένουν τότε η λύση δίνεται με την αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική και σύγχρονη αποκατάσταση τυχόν άλλης παθολογίας.
Share