Σύνδρομο παγωμένου ώμουΤι είναι το σύνδρομο παγωμένου ώμου;

Το σύνδρομο παγωμένου ώμου είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο θύλακος του ώμου γίνεται φλεγμονώδης και ρικνώνεται. Ο θύλακος του ώμου είναι η κάψα που καλύπτει γύρωθεν την άρθρωση του ώμου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έντονο πόνο και περιορισμό του εύρους κίνησης του ώμου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (από λίγους μήνες έως 2-3 χρόνια). Το σύνδρομο παγωμένου ώμου λέγεται αλλιώς και συμφυτική θυλακίτις.

Πώς θεραπεύεται;

Η αντιμετώπιση είναι δύσκολη και μακροχρόνια.

Δίδεται φαρμακευτική αγωγή, πρόγραμμα ασκήσεων – φυσιοθεραπεία, υδροθεραπεία. Παρ’ όλα αυτά ένα μεγάλο ποσοστό χρειάζεται κινητοποίηση της άρθρωσης υπό γενική αναισθησία ή καλύτερα αρθροσκοπική λύση της άρθρωσης. Κατά την διάρκεια της αρθροσκοπικής λύσης της άρθρωσης και τυχόν άλλα παθολογικά ευρήματα (ρήξη υπερακανθίου – σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής) θα αντιμετωπιστούν στον ίδιο χρόνο.

Η αρθροσκοπική λύση της άρθρωσης μειώνει δραματικά τον χρόνο που απαιτείται για την αποκατάσταση και λειτουργία αυτής.

Σύνδρομο παγωμένου ώμουΤι είναι το σύνδρομο παγωμένου ώμου;

Το σύνδρομο παγωμένου ώμου ή συμφυτική θυλακίτις είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο θύλακος του ώμου γίνεται φλεγμονώδης και ρικνώνεται. Θύλακος του ώμου είναι η κάψα που καλύπτει γύρωθεν την άρθρωση του ώμου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έντονο πόνο και περιορισμό του εύρους κίνησης του ώμου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (από λίγους μήνες έως 2-3 χρόνια).

Πώς θεραπεύεται;

Η αντιμετώπιση είναι δύσκολη και μακροχρόνια.

Δίδεται φαρμακευτική αγωγή, πρόγραμμα ασκήσεων – φυσιοθεραπεία, υδροθεραπεία. Παρ’ όλα αυτά ένα μεγάλο ποσοστό χρειάζεται κινητοποίηση της άρθρωσης υπό γενική αναισθησία ή καλύτερα αρθροσκοπική λύση της άρθρωσης. Κατά την διάρκεια της αρθροσκοπικής λύσης της άρθρωσης και τυχόν άλλα παθολογικά ευρήματα (ρήξη υπερακανθίου – σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής) θα αντιμετωπιστούν στον ίδιο χρόνο.

Η αρθροσκοπική λύση της άρθρωσης μειώνει δραματικά τον χρόνο που απαιτείται για την αποκατάσταση και λειτουργία αυτής.

Share