Οστεοαρθρίτιδα Ισχίου
Αρθροπλαστική Ισχίου
Πρωτοποριακή Μέθοδος Νοσηλείας 1-2 ημερών

Fast Track αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος ονομάζουμε τη μέθοδο εκείνη με την οποία προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ανάρρωση του ασθενούς και να μειώσουμε στο ελάχιστο το χρόνο νοσηλείας – παραμονής στην κλινική. Είμαστε σε θέση επομένως να στείλουμε τον ασθενή στο σπίτι μετά από 1-2 ημέρες νοσηλείας. Αυτό επιτυγχάνεται με:

1. Εκπαίδευση του ασθενούς πριν το χειρουργείο.

2. Χειρουργείο μικρής επεμβατικότητος.

3. Εντατική φυσιοθεραπεία από την ίδια μέρα του χειρουργείου.

4. Ειδική αναλγητική αγωγή που ξεκινάει πριν από το χειρουργείο και συνεχίζεται μετεγχειρητικά.

Fast Track αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος ονομάζουμε τη μέθοδο εκείνη με την οποία προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ανάρρωση του ασθενούς και να μειώσουμε στο ελάχιστο το χρόνο νοσηλείας – παραμονής στην κλινική. Είμαστε σε θέση επομένως να στείλουμε τον ασθενή στο σπίτι μετά από 1-2 ημέρες νοσηλείας. Αυτό επιτυγχάνεται με:

1. Εκπαίδευση του ασθενούς πριν το χειρουργείο.

2. Χειρουργείο μικρής επεμβατικότητος.

3. Εντατική φυσιοθεραπεία από την ίδια μέρα του χειρουργείου.

4. Ειδική αναλγητική αγωγή που ξεκινάει πριν από το χειρουργείο και συνεχίζεται μετεγχειρητικά.

Fast Track αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος ονομάζουμε τη μέθοδο εκείνη με την οποία προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ανάρρωση του ασθενούς και να μειώσουμε στο ελάχιστο το χρόνο νοσηλείας – παραμονής στην κλινική. Είμαστε σε θέση επομένως να στείλουμε τον ασθενή στο σπίτι μετά από 1-2 ημέρες νοσηλείας. Αυτό επιτυγχάνεται με:

1. Εκπαίδευση του ασθενούς πριν το χειρουργείο.

2. Χειρουργείο μικρής επεμβατικότητος.

3. Εντατική φυσιοθεραπεία από την ίδια μέρα του χειρουργείου.

4. Ειδική αναλγητική αγωγή που ξεκινάει πριν από το χειρουργείο και συνεχίζεται μετεγχειρητικά.

Share