Σχ. 1: Σχηματική απεικόνιση φυσιολογικού αρθρικού χόνδρου και 1ου σταδίου αρθρίτιδας.

Share