Σύνδρομο οστικού οιδήματος γόνατοςΤο σύνδρομο οστικού οιδήματος γόνατος είναι μια κλινική οντότητα αρκετά συχνή. Είναι συνήθως μετατραυματική και παρουσιάζεται με οξύ πόνο στην βάδιση και εν ηρεμία.

Η διάγνωση είναι κλινική και επιβεβαιώνεται με την μαγνητική τομογραφία.

Είναι δυνατόν σε μικρό ποσοστό να μεταπέσει σε άσηπτο νέκρωση.

Αντιμετώπιση για το σύνδρομο οστικού οιδήματος γόνατος

Η θεραπεία είναι συντηρητική και μπορεί να συζητηθεί κατά την επίσκεψη στο Ιατρείο. Υπάρχει δυνατότητα φαρμακευτικής αγωγής, η οποία ελαχιστοποιεί τον χρόνο αποκατάστασης της πάθησης.

Σύνδρομο οστικού οιδήματος γόνατοςΤο σύνδρομο οστικού οιδήματος γόνατος είναι μια κλινική οντότητα αρκετά συχνή. Είναι συνήθως μετατραυματική και παρουσιάζεται με οξύ πόνο στην βάδιση και εν ηρεμία.

Η διάγνωση είναι κλινική και επιβεβαιώνεται με την μαγνητική τομογραφία.

Είναι δυνατόν σε μικρό ποσοστό να μεταπέσει σε άσηπτο νέκρωση.

Αντιμετώπιση για το σύνδρομο οστικού οιδήματος γόνατος

Η θεραπεία είναι συντηρητική και μπορεί να συζητηθεί κατά την επίσκεψη στο Ιατρείο. Υπάρχει δυνατότητα φαρμακευτικής αγωγής, η οποία ελαχιστοποιεί τον χρόνο αποκατάστασης της πάθησης.

Σύνδρομο οστικού οιδήματος γόνατοςΤο σύνδρομο οστικού οιδήματος γόνατος είναι μια κλινική οντότητα αρκετά συχνή. Είναι συνήθως μετατραυματική και παρουσιάζεται με οξύ πόνο στην βάδιση και εν ηρεμία.

Η διάγνωση είναι κλινική και επιβεβαιώνεται με την μαγνητική τομογραφία.

Είναι δυνατόν σε μικρό ποσοστό να μεταπέσει σε άσηπτο νέκρωση.

Αντιμετώπιση για το σύνδρομο οστικού οιδήματος γόνατος

Η θεραπεία είναι συντηρητική και μπορεί να συζητηθεί κατά την επίσκεψη στο Ιατρείο. Υπάρχει δυνατότητα φαρμακευτικής αγωγής, η οποία ελαχιστοποιεί τον χρόνο αποκατάστασης της πάθησης.

Share