Αντικατάσταση της βλάβης με οστεοχονδρομόσχευμα (OATS) όπως φαίνεται στη μαγνητική τομογραφία μετά από 8 μήνες

Share