Γυναίκα 40 ετών με πόνο στην περιοχή του αστραγάλου διεγνώσθηκε με λυτική βλάβη περιφερικού άκρου κνήμης και χειρουργήθηκε αρχικά στην Αθήνα.
 
 
 
Μετά από 9 μήνες τα συμπτώματά της παρέμεναν και με επισκέφθηκε στο ιατρείο. Έγινε απεικονιστικός έλεγχος και φάνηκε ακτινολογικά μια καλοήθης λυτική βλάβη στην επίφυση της κνήμης (φωτ. 1, 2) και στην αξονική τομογραφία (φωτ. 3, 4, 5). Έγινε χειρουργικός καθαρισμός (φωτ. 6) και τοποθέτηση ακρυλικού τσιμέντου (φωτ. 7, 8). Η ασθενής ανέρρωσε άμεσα και βάδισε εντός ολίγων ημερών με πλήρη φόρτιση. Το αποτέλεσμα της βιοψίας έδειξε καλοήθη βλάβη – αιμαγγείωμα.

Καλοήθης λυτική βλάβη στην επίφυση της κνήμης

Φωτ. 1: Καλοήθης λυτική βλάβη στην επίφυση της κνήμης

Καλοήθης λυτική βλάβη στην επίφυση της κνήμης

Φωτ. 2: Καλοήθης λυτική βλάβη στην επίφυση της κνήμης

Αξονική τομογραφία

Φωτ. 3: Αξονική τομογραφία

Αξονική τομογραφία

Φωτ. 4: Αξονική τομογραφία

Αξονική τομογραφία

Φωτ. 5: Αξονική τομογραφία

Χειρουργικός καθαρισμός

Φωτ. 6: Χειρουργικός καθαρισμός

Τοποθέτηση ακρυλικού τσιμέντου

Φωτ. 7: Τοποθέτηση ακρυλικού τσιμέντου

Τοποθέτηση ακρυλικού τσιμέντου

Φωτ. 8: Τοποθέτηση ακρυλικού τσιμέντου

Share