Ασθενής με συντριπτικό κάταγμα του Αριστερού ώμου.

Ασθενής με συντριπτικό κάταγμα του Αριστερού ώμου
Ασθενής με συντριπτικό κάταγμα του Αριστερού ώμου

Υπεβλήθει σε ημιολική αρθροπλαστική.

Υπεβλήθει σε ημιολική αρθροπλαστική

9 μηνές μετά το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

Ασθενής με συντριπτικό κάταγμα του Αριστερού ώμου
Ασθενής με συντριπτικό κάταγμα του Αριστερού ώμου
Ασθενής με συντριπτικό κάταγμα του Αριστερού ώμου
Share