Επανεγχείρηση Βλαισσού δακτύλου με συνοδές παραμορφώσεις του 2ου, 3ου, 4ου δακτύλων.

Ασθενής που χειρουργήθηκε στο παρελθόν.

Υπεβλήθει σε διορθωτική οστεοτομία 1ου μεταταρσιού (scurf) και αφαίρεση του εγγύς τμήματος της εγγύς φάλαγγος του 2ου, 3ου και 4ου δαχτύλου.

Επανεγχείρηση Βλαισσού δακτύλου
Επανεγχείρηση Βλαισσού δακτύλου
Share