Περίπτωση ασθενούς 16 ετών με σύνδρομο Enler-Danlos και πολλαπλά εξαρθρήματα επιγονατίδος. Το σύνδρομο Enler-Danlos χαρακτηρίζεται από ένα ελάττωμα στη σύνθεση του κολλαγόνου που έχει σαν αποτέλεσμα διαταραχές του δέρματος, των αρθρώσεων, των μυών – συνδέσμων και αγγείων. Η διαταραχή αυτή του κολλαγόνου καθιστά όλους τους ανωτέρω ιστούς πιο ελαστικούς.

Λόγω της υπερελαστικότητας των αρθρώσεων τα εξαθρήματα επιγονατίδας και ώμου είναι συχνά όπως και η ευθραυστότητα των αγγείων και του δέρματος.

Σύνδρομο Enler-Danlos και πολλαπλά εξαρθρήματα επιγονατίδος
Σύνδρομο Enler-Danlos και πολλαπλά εξαρθρήματα επιγονατίδος

Η ανωτέρω κατάσταση δημιουργεί πολύ εύκολα σχάση του δέρματος με δημιουργία μεγάλων ουλών.

Σύνδρομο Enler-Danlos και πολλαπλά εξαρθρήματα επιγονατίδος

Στην ασθενή έγινε λήψη του ημιτενοντώδους τένοντα με τον οποίο αποκαταστάθηκε ο επιγονατηδομηριαίος σύνδεσμος και η σταθερότητα της επιγονατίδος.

Σύνδρομο Enler-Danlos και πολλαπλά εξαρθρήματα επιγονατίδος
Σύνδρομο Enler-Danlos και πολλαπλά εξαρθρήματα επιγονατίδος
Σύνδρομο Enler-Danlos και πολλαπλά εξαρθρήματα επιγονατίδος
Share