Γυναίκα ασθενής 45 ετών μετά από οστεοσύνθεση κατάγματος έξω σφυρού παρουσίασε οστεοχόνδρινη βλάβη του αστραγάλου που αντιμετωπίσθηκε με μεταφορά οστεοχόνδρινου κυλίνδρου ληφθέντος με αρθροσκόπηση από το γόνατο (μέθοδος OATS).

Προεγχειρητικές ακτινογραφίες οστεοχόνδρινης βλάβης αστραγάλου.

Οστεοχόνδρινη βλάβη αστραγάλου
Οστεοχόνδρινη βλάβη αστραγάλου

Αξονική τομογραφία αστραγάλου όπου διακρίνεται η οστεοχόνδρινη βλάβη.

Οστεοχόνδρινη βλάβη αστραγάλου

Διεγχειρητική απεικόνιση της βλάβης μετά από οστεοτομία του έσω σφυρού.

Οστεοχόνδρινη βλάβη αστραγάλου
Οστεοχόνδρινη βλάβη αστραγάλου

Διεγχειρητική απεικόνιση της κάλυψης της βλάβης του αστραγάλου με οστεοχόνδρινο κύλινδρο.

Οστεοχόνδρινη βλάβη αστραγάλου
Share