Ασθενής με οστεοχονδρωμάτωση της ποδοκνημικής άρθρωσης.

Αρθροσκοπική αφαίρεση 53 ελεύθευρων σωμάτων.

Γυναίκα Ασθενής 58 ετών παρουσιάζει επί μακρό οίδημα ποδοκνημικής με άλγος και μείωση του εύρους κίνησης της άρθρωσης.

Ακτινολογική απεικόνιση ποδοκνημικής – οστεοχονρωμάτωση.

Ασθενής με οστεοχονδρωμάτωση της ποδοκνημικής άρθρωσης.

Αρθροσκοπική αφαίρεση 53 ελεύθευρων σωμάτων.

Γυναίκα Ασθενής 58 ετών παρουσιάζει επί μακρό οίδημα ποδοκνημικής με άλγος και μείωση του εύρους κίνησης της άρθρωσης.

Ακτινολογική απεικόνιση ποδοκνημικής – οστεοχονρωμάτωση.

Ασθενής με οστεοχονδρωμάτωση της ποδοκνημικής άρθρωσης.

Αρθροσκοπική αφαίρεση 53 ελεύθευρων σωμάτων.

Γυναίκα Ασθενής 58 ετών παρουσιάζει επί μακρό οίδημα ποδοκνημικής με άλγος και μείωση του εύρους κίνησης της άρθρωσης.

Ακτινολογική απεικόνιση ποδοκνημικής – οστεοχονρωμάτωση.

Οστεοχονδρωμάτωση της ποδοκνημικής άρθρωσης
Οστεοχονδρωμάτωση της ποδοκνημικής άρθρωσης

Έγινε αρθροσκοπική αφαίρεση των ελεύθερων σωμάτων και μερική υμενεκτομή (βλ. video – φωτογραφίες).

Έγινε αρθροσκοπική αφαίρεση των ελεύθερων σωμάτων και μερική υμενεκτομή (βλ. video – φωτογραφίες).

Έγινε αρθροσκοπική αφαίρεση των ελεύθερων σωμάτων και μερική υμενεκτομή (βλ. video – φωτογραφίες).

Οστεοχονδρωμάτωση της ποδοκνημικής άρθρωσης

Share