Ψευδάρθρωση βραχιόνιου χειρουργηθείσα επανειλημμένως, από 20ετίας όπως πρωτοπαρουσιάστηκε σε μένα.

 Ψευδάρθρωση βραχιόνιου χειρουργηθείσα επανειλημμένως
 Ψευδάρθρωση βραχιόνιου χειρουργηθείσα επανειλημμένως
 Ψευδάρθρωση βραχιόνιου χειρουργηθείσα επανειλημμένως
 Ψευδάρθρωση βραχιόνιου χειρουργηθείσα επανειλημμένως

Μετά από επιτυχή επέμβαση με εσωτερική οστεοσύνθεση με αυτόλογα οστικά μοσχεύματα από λαγόνιο του ασθενούς.

Επέμβαση με εσωτερική οστεοσύνθεση με αυτόλογα οστικά μοσχεύματα

Ο ίδιος ο ασθενής 3 μήνες μετά.

Επέμβαση με εσωτερική οστεοσύνθεση με αυτόλογα οστικά μοσχεύματα
Επέμβαση με εσωτερική οστεοσύνθεση με αυτόλογα οστικά μοσχεύματα
Share