Επιτυχή επέμβαση με εσωτερική οστεοσύνθεση με αυτόλογα οστικά μοσχεύματα

Share