Σηπτική (με ψευδομονάδα) αποτυχούσα ήλωση κνήμης σε διαβητικό ασθενή
Σηπτική (με ψευδομονάδα) αποτυχούσα ήλωση κνήμης σε διαβητικό ασθενή
Σηπτική (με ψευδομονάδα) αποτυχούσα ήλωση κνήμης σε διαβητικό ασθενή

Αντιμετωπίστηκε καταρχάς με ευρύ χειρουργικό καθαρισμό, αφαίρεση της ενδομυελικής ήλωσης, τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης, τοποθέτηση vacuum και πλαστικής χειρουργικής αποκατάστασης του δερματικού ελλείμματος που δημιουργήθηκε.

Σηπτική (με ψευδομονάδα) αποτυχούσα ήλωση κνήμης σε διαβητικό ασθενή
Σηπτική (με ψευδομονάδα) αποτυχούσα ήλωση κνήμης σε διαβητικό ασθενή
Σηπτική (με ψευδομονάδα) αποτυχούσα ήλωση κνήμης σε διαβητικό ασθενή
Σηπτική (με ψευδομονάδα) αποτυχούσα ήλωση κνήμης σε διαβητικό ασθενή

Αφού έλαβε αντιβίωση για χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων έγινε η τελική επέμβαση με τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης και οστεομεταμόσχευσης από το λαγόνιο του ασθενούς.

Σηπτική (με ψευδομονάδα) αποτυχούσα ήλωση κνήμης σε διαβητικό ασθενή
Σηπτική (με ψευδομονάδα) αποτυχούσα ήλωση κνήμης σε διαβητικό ασθενή
Σηπτική (με ψευδομονάδα) αποτυχούσα ήλωση κνήμης σε διαβητικό ασθενή

Τελικό αποτέλεσμα πόρωση του κατάγματος:

Σηπτική (με ψευδομονάδα) αποτυχούσα ήλωση κνήμης σε διαβητικό ασθενή
Σηπτική (με ψευδομονάδα) αποτυχούσα ήλωση κνήμης σε διαβητικό ασθενή
Share