Ευμεγέθης οστεοχόνδρινη βλάβη έσω μηριαίου κονδύλου αντιμετωπισθείσα με αρθροσκοπική αποκατάσταση με οστεοχονδρομεταμόσχευση (μέθοδος OATS)
Ευμεγέθης οστεοχόνδρινη βλάβη έσω μηριαίου κονδύλου αντιμετωπισθείσα με αρθροσκοπική αποκατάσταση με οστεοχονδρομεταμόσχευση (μέθοδος OATS)
Ευμεγέθης οστεοχόνδρινη βλάβη έσω μηριαίου κονδύλου αντιμετωπισθείσα με αρθροσκοπική αποκατάσταση με οστεοχονδρομεταμόσχευση (μέθοδος OATS)
Ευμεγέθης οστεοχόνδρινη βλάβη έσω μηριαίου κονδύλου αντιμετωπισθείσα με αρθροσκοπική αποκατάσταση με οστεοχονδρομεταμόσχευση (μέθοδος OATS)

Το οστεοχόνδρινο παθολογικό τμήμα που αφαιρέθηκε.

Το οστεοχόνδρινο παθολογικό τμήμα που αφαιρέθηκε.
Share