Ασθενής γυναίκα 58 ετών παρουσιάσθηκε σε μένα με ευμεγέθη όγκο 8×5 cm στην εξωτερική επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός. Ο όγκος εμφανίστηκε προ 8ετίας αλλά το τελευταίο εξάμηνο μεγάλωσε σημαντικά προκαλώντας πόνο στην βάδιση.

Όγκος μαλακών μορίων άκρου ποδός.
Όγκος μαλακών μορίων άκρου ποδός.

Ακτινολογικά η βλάβη παρουσιάζεται στην εξωτερική επιφάνεια του άκρου ποδός με στικτές επασβεστώσεις.

Όγκος μαλακών μορίων άκρου ποδός.
Όγκος μαλακών μορίων άκρου ποδός.

Η αξονική και μαγνητική τομογραφία παρουσιάζει μικρή διάβρωση της βάσης του 5ου μεταταρσίου και κυροειδούς οστού.

Όγκος μαλακών μορίων άκρου ποδός.
Όγκος μαλακών μορίων άκρου ποδός.
Όγκος μαλακών μορίων άκρου ποδός.

Ελήφθη κατ’ αρχάς βιοψία δια βελόνης η οποία έδειξε ότι πρόκειται για νεόπλασμα του χονδρικού ιστού με μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός χονδροβλάστωμα χονδρώματος (chondroblastoma like chondroma). Η ανωτέρω βλάβη αφαιρέθηκε en block.

Όγκος μαλακών μορίων άκρου ποδός.
Share