Εκφυλιστική ρήξη του μέσου και μικρού γλουτιαίου μυός με αποτέλεσμα πόνο στην βάδιση και βάδιση με σημείο Trendelenburg (χηνοειδές βάδισμα)
Εκφυλιστική ρήξη του μέσου και μικρού γλουτιαίου μυός με αποτέλεσμα πόνο στην βάδιση και βάδιση με σημείο Trendelenburg (χηνοειδές βάδισμα)
Εκφυλιστική ρήξη του μέσου και μικρού γλουτιαίου μυός με αποτέλεσμα πόνο στην βάδιση και βάδιση με σημείο Trendelenburg (χηνοειδές βάδισμα)

Χειρουργική αποκατάσταση με διοστικές ραφές και άγκυρες

Εκφυλιστική ρήξη του μέσου και μικρού γλουτιαίου μυός με αποτέλεσμα πόνο στην βάδιση και βάδιση με σημείο Trendelenburg (χηνοειδές βάδισμα)
Εκφυλιστική ρήξη του μέσου και μικρού γλουτιαίου μυός με αποτέλεσμα πόνο στην βάδιση και βάδιση με σημείο Trendelenburg (χηνοειδές βάδισμα)
Share